Shipit
Diensten

Wat doet Shipit?

Binnenvaart

In al onze dienstverlening is binnenvaart met voorsprong de belangrijkste vervoersmodus. Vervoer over de binnenwateren kent voor SHIPIT geen geheimen of grenzen.

SHIPIT werkt voor vele Belgische en buitenlandse bedrijven in de bouw- en recycling sector. Wij zijn gespecialiseerd in het binnenvaart vervoer van (bouw)grondstoffen, afgewerkte bouwmaterialen, gevaarlijke en verontreinigde goederen, diverse types afval, grond, baggerspecie, etc. Jaarlijks vervoeren we enkele miljoenen tonnen goederen via de waterwegen doorheen heel Europa, equivalent van meer dan 100.000 vrachtwagens.

Om onze vervoersoplossingen bedrijfszeker te houden, hebben we een uitgebreide vloot relatieschepen gaande van 300T tot 6000T. Hiernaast beschikken we over een eigen vloot binnenvaartschepen. Bekijk hier onze eigen vloot.

Multimodaal

SHIPIT verzorgt het multimodaal vervoer van bulk- en palletladingen van A tot Z. Wij beperken ons niet tot binnenvaart, maar kunnen voor u ook voor-en natransport via de weg, spoor-en kustvaarttransport en op- en overslag verzorgen. Voor vergunningen en administratieve bijstand kan u ook bij ons terecht.

Door steeds innovatief te zijn, kunnen we ons op Europees niveau onderscheiden in de uitvoering van complexe multimodale projecten. Onze inventieve toepassingen maken dikwijls het verschil en hierdoor vinden we voor onze klanten vaak de weg naar het water.

SHIPIT gaat geen uitdaging uit de weg. Wij zijn vertrouwd met problematieken van geur, stof, toxiciteit, vervloeiing, stabiliteit, schadegevoeligheid, mobiliteit, … Op maat van uw project bouwen en verbouwen wij kades en schepen, installeren wij speciale machines, enzovoort. Wij maken geen compromis met betrekking tot veiligheid en sociale omgeving.

Opslag & overslag

SHIPIT beschikt over binnenvaart terminals langsheen belangrijke Belgische waterwegen. In Wielsbeke en Brussel heeft SHIPIT eigen terminals. Onze activiteiten op de terminals worden sterk gedreven door de huidige en toekomstige noden van de bouwsector.

Aan- en afvoer van primaire en secundaire bouwmaterialen in bulk gebeurt steeds meer over lange afstanden en dus bij voorkeur per schip. Ook voor afgewerkte bouwmaterialen biedt SHIPIT een oplossing: wij creëren vooruitgeschoven voorraden die we milieuvriendelijk én betaalbaar over water aanvoeren. Van daaruit bedienen we de lokale afnemer sneller en flexibeler dan ooit!

Slimme bouwlogistiek

In de haven van Brussel startte SHIPIT in 2019 een ‘Construction Consolidation Centre’. Het centrum van Brussel kent immense bouwwerken op kleine oppervlaktes. Door alle aanvoer van bouwmaterialen op voorhand te consolideren op onze terminal en van daaruit accuraat gepland en milieuvriendelijk bouwwerven op het juiste tijdstip en de juiste plaats te bevoorraden, realiseren we een ongekende efficiëntiewinst! Kortom ‘slimme bouwlogistiek’.

Het 'Construction Consolidation Centre' is tegelijk watergebonden en gelegen in het centrum van Brussel. Bouwmaterialen worden er bij voorkeur per schip geleverd, maar tevens kunnen aanleveringen per vrachtwagen de klok rond gebeuren. SHIPIT staat in voor ontvangst van de goederen, stockage, voorraadbeheer en de uitlevering naar de bouwwerf. Just in time, just in place.

HQ Antwerpen

Beatrijslaan 29
2050 Antwerpen

​​​​​​​bulk@shipit.be
+32 (0)3 570 29 80​​​​​​​

 

Terminal Brussel

Havenlaan 67
1000 Brussel

​​​​​​​planning.bru@shipit.be
+32 (0)3 570 29 84​​​​​​​

 

Terminal Wielsbeke

Ooigemstraat 9A
8710 Wielsbeke

​​​​​​​planning.rtw@shipit.be
+32 (0)56 96 42 87​​​​​​​